"Mångsidiga alternativ för att möta behov"

Solfästet är en nyckelkomponent i solenergigenereringssystemet, som spelar rollen att stödja och fixera solpanelerna.Med den snabba utvecklingen av förnybar energi blir typerna av solpaneler mer och mer diversifierade.Inom detta område uppmärksammar Shanghai Chiko inte bara teknisk innovation, utan tillhandahåller också en mängd olika typer av solcellsmonteringssystem för att möta kunder i olika regioner och behov.

光伏支架是太阳能发电系统中的关键组成部分,它起到支撑和固定光籄眵可再生能源的快速发展,光伏支架的种类也越来越多样化。在这一颷帟,晨科不仅注重技术创新,还提供多种类型的光伏支架系统,以满足不真和地

1

Först introducerar du en vanlig typ av solcellskonsol - fast fäste.Fast fäste är den mest grundläggande formen av solcellsfäste, dess struktur är enkel, stabil och låg kostnad.Den är lämplig för markmonterade solcellsanläggningar och takinstallationer, och kan justeras efter olika vinkelbehov.Det fasta fästet är sammansatt av en stödram och en stödpelare, vilket säkerställer stabiliteten och säkerheten för solpanelerna.Den fasta konsolen designad av Shanghai Chiko är gjord av höghållfasta material för att säkerställa att den klarar testet av olika klimatförhållanden.

首先,介绍一种常见的光伏支架类型——固定支架。固定支架是是最基本的兌基本的兌构简单、稳定并且成本较低。它适用于地面光伏电站和屋顶安装,并能棅,并能Mer性。上海晨科设计的固定支架采用高强度材料制造而成,确保其能夽经叐台条件下的考验.

En annan vanlig typ av solcellskonsol är en enaxlig spårningskonsol.Det enaxliga spårningsfästet justerar automatiskt vinkeln på solpanelerna efter solens position för att maximera solenergiabsorptionen.Den har hög energiomvandlingseffektivitet och mer enhetlig kraftgenereringskapacitet, vilket är lämpligt för storskaliga solenergiprojekt.Shanghai Chikos enaxliga spårningsfäste antar ett sofistikerat kontrollsystem och intelligenta sensorer för att säkerställa att solpanelerna alltid kan bibehålla den bästa vinkeln och förbättra kraftgenereringseffektiviteten.

Mer伏电池板的角度,以最大限度地吸收太阳能。它具有高能量转换效率睇和换效率和,适用于大规模的太阳能发电项目。上海晨科的单轴跟踪支架采用粶系秄口感器,确保光伏电池板能够始终保持最佳的角度,提高发电效率。

2

Dubbelaxliga spårningsfästen är en annan avancerad typ av solcellsfäste.Jämfört med spårningsfästet med en axel, kan spårningsfästet med dubbla axlar inte bara justera panelens vinkel enligt solens position, utan också justera den enligt faktorer som säsong och tid.Fördelen med detta fäste är dess förmåga att spåra solens väg maximalt, vilket ger högre kraftgenereringseffektivitet och mer stabil kraftgenereringskapacitet.Shanghai Chikos spårningsfäste med dubbla axlar antar avancerad kontrollteknik och högkvalitativ strukturell design för att säkerställa systemets tillförlitlighet och hållbarhet.

双轴跟踪支架是另一种高级的光伏支架类型。与单轴跟踪支架直丏丶丶叟根据太阳的位置调整电池板的角度,还可以根据季节、时间等因素进行调Mer力。上海晨科的双轴跟踪支架采用先进的控制技术和高质量的结构设硄箳管,可靠性和持久性.

Utöver huvudtyperna av solcellskonsoler som introducerats ovan, finns det även några speciella applikationskonsolformer, såsom vattensolarkonsoler, takintegrerade fästen etc. Dessa konsoltyper anpassar sig till behoven i olika miljöer och scenarier, vilket ytterligare utökar omfattningen av solenergianvändning.

除了以上介绍的主要光伏支架类型,还有一体化支架等. .

Kort sagt, som ett företag som har åtagit sig att främja utvecklingen av solpanelsindustrin, tillhandahåller Shanghai Chiko en mängd olika typer av solcellsmonteringssystem för att möta kunder i olika regioner och behov.Oavsett om det är ett fast fäste, ett enaxligt spårfäste eller ett dubbelaxligt spårfäste, har Chikos produkter egenskaperna hög kvalitet, stabil tillförlitlighet och effektiv kraftgenerering.Med den kontinuerliga innovationen och utvecklingen av teknologi, tror man att solpaneler kommer att spela en allt viktigare roll inom området förnybar energi, och Shanghai Chiko kommer att fortsätta att bidra till utvecklingen av denna industri och bidra till den globala hållbara energirevolutionen.

Mer ,满足了不同地域和需求的客户。无论是固定支架、单轴跟踪支架还是号晨科的产品都具有高质量、稳定可靠和高效发电的特点。随着技术皕帒喑光伏支架将在可再生能源领域发挥越来越重要的作用,上海晨科也尊助继绌这一行业的发展,并为全球的可持续能源革命做出贡献。


Posttid: 2023-09-28