Polityka prywatności

Polityka prywatności
Właścicielem i operatorem tej witryny internetowej jest firma CHIKO.Chcemy mieć pewność, że rozumiesz, jakie informacje na Twój temat gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz jakie zabezpieczenia stosujemy, aby je chronić.Jeśli masz dodatkowe pytania lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do naszego webmastera.Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy informacji gromadzonych za pośrednictwem tej witryny internetowej.

CHIKO może od czasu do czasu aktualizować tę politykę.Prosimy o okresowe sprawdzanie naszej polityki pod kątem zmian.Korzystanie z tej witryny internetowej i wszelkie spory z niej wynikające podlegają niniejszej Polityce prywatności, a także naszym Warunkom świadczenia usług i wszystkim postanowieniom dotyczącym rozstrzygania sporów, w tym arbitrażowi, ograniczeniom odszkodowań i wyborowi prawa.

Jakiego rodzaju informacje gromadzimy?
Możemy zbierać dane osobowe („PII” – na przykład Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu lub numer karty kredytowej), jeśli dobrowolnie przekażesz nam te informacje podczas zakupu u nas przedmiotów.Potrzebujemy tych informacji, aby przetworzyć i zrealizować Twoje zamówienie oraz powiadomić Cię o statusie Twojego zamówienia, aby zarejestrować Cię jako użytkownika tej witryny lub świadczyć Ci usługi.Możemy również zbierać dane osobowe od Ciebie, jeśli zdecydujesz się zapisać do naszego programu e-mailowego, wziąć udział w loteriach, konkursach i ankietach lub w związku z treściami lub sugestiami, które publikujesz w tej witrynie.

Zbieramy także informacje nieosobowe („nieosobowe” – na przykład zainteresowania, hobby, styl życia, grupy, z którymi jesteś powiązany) od Ciebie, gdy zdecydujesz się na udostępnienie lub opublikowanie informacji niebędących informacjami umożliwiającymi identyfikację na tej stronie internetowej.

Informacje inne niż PII mogą być również zbierane od Ciebie za pomocą plików cookie i znaczników pikselowych.Pliki cookie to małe fragmenty informacji, które ta witryna internetowa umieszcza na Twoim komputerze.Zarówno my, jak i nasi zewnętrzni dostawcy usług używamy plików cookie i znaczników pikselowych w celu identyfikacji Twojego adresu IP, typu przeglądarki, nazwy domeny i konkretnych stron internetowych, przez które klikasz.Dane te są zbierane automatycznie i wykorzystywane, aby pomóc nam szukać trendów w celu ulepszenia naszej witryny internetowej i Twoich interaktywnych doświadczeń.Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Cię, gdy powracasz na stronę internetową, i zapewnić Ci spersonalizowane doświadczenie, które naszym zdaniem będzie dla Ciebie wartościowe.Pliki cookie skonfigurowane przez tę witrynę internetową nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, ani informacji wrażliwych, takich jak numer karty kredytowej.Dodatkowe informacje dotyczące plików cookie w przeglądarce oraz sposobu ich wyłączenia opisano poniżej.
 
Możemy również zbierać dodatkowe informacje o Tobie od stron trzecich, w tym dane demograficzne (takie jak liczba członków gospodarstwa domowego, wiek i płeć) oraz informacje o preferencjach zakupowych.Używamy tych informacji, aby dostosować Twoje doświadczenia na naszej stronie internetowej i innych stronach internetowych rodziny firm CHIKO oraz aby zapewnić Ci najbardziej odpowiednie produkty, usługi i oferty

Jakie informacje udostępniamy i komu?
Nie wynajmujemy ani nie sprzedajemy Twoich danych zewnętrznym marketerom.Możemy udostępniać Twoje dane (jak opisano powyżej) członkom rodziny przedsiębiorstw CHIKO, aby zapewnić Ci produkty lub usługi, o które prosiłeś, lub aby zapewnić Ci oferty promocyjne, które naszym zdaniem będą dla Ciebie interesujące.Rodzina firm CHIKO obejmuje wszystkie spółki stowarzyszone CHIKO, a także inne wybrane firmy, z którymi CHIKO lub jej spółki stowarzyszone mają relacje i które zgodziły się przestrzegać naszych rygorystycznych standardów w zakresie dostarczania wysokiej jakości produktów i usług, odpowiadania na Twoje potrzeby i ochrony klientów Informacja.

W pewnych okolicznościach możemy udostępniać Twoje dane usługodawcom, którzy potrzebują dostępu do Twoich danych, aby świadczyć usługi operacyjne lub inne usługi wsparcia.Aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Twoich informacji, dostawcy usług muszą zgodzić się na ochronę Twoich informacji w ścisłej zgodności z niniejszą polityką.

Możemy również przekazywać informacje organom regulacyjnym i funkcjonariuszom organów ścigania zgodnie z obowiązującym prawem lub gdy w dobrej wierze uważamy, że wymaga tego prawo.Mogą zaistnieć przypadki, gdy możemy uzyskać dostęp do Twoich danych lub je ujawnić w celu ochrony lub obrony praw lub własności CHIKO i jej spółek stowarzyszonych lub ich pracowników i agentów, w celu ochrony bezpieczeństwa użytkowników i członków oraz w celu ochrony przed oszustwo.

CHIKO może sprzedać, przenieść lub w inny sposób udostępnić część lub całość swoich aktywów w związku z fuzją, reorganizacją lub sprzedażą aktywów lub w przypadku upadłości.W takim przypadku dane osobowe mogą stanowić jeden z przekazywanych aktywów.

Czy mogę wyłączyć pliki cookie?

Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolę nad plikami cookies znajdującymi się na Twoim komputerze poprzez ich usuwanie, blokowanie lub powiadamianie o zapisaniu takiego pliku.Aby uzyskać instrukcje dotyczące tej funkcji, sprawdź swoją przeglądarkę.Jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, pamiętaj, że możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać spersonalizowanej obsługi tej witryny internetowej.

A co z łączami do innych witryn internetowych?
Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych spoza rodziny witryn CHIKO.CHIKO nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności innych niepowiązanych witryn internetowych.Powinieneś zapoznać się z polityką prywatności każdej witryny internetowej, która gromadzi dane osobowe.

 Co z reklamami w Internecie?
Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług znanymi jako sieci reklamowe, aby wyświetlać reklamy w naszym imieniu w Internecie.Korzystając z plików cookie i znaczników pikselowych (znanych również jako sygnały nawigacyjne w sieci Web), sieci reklamowe zbierają anonimowe informacje o Twoich wizytach w naszej witrynie internetowej i innych witrynach internetowych w celu dostarczania reklam, które mogą Cię szczególnie zainteresować.Proces ten nie wiąże się ze zbieraniem jakichkolwiek danych osobowych.Sieci reklamowe nie znają Twojego imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu, adresu e-mail ani żadnych danych osobowych.Jeśli nie chcesz otrzymywać odpowiednich reklam opartych na tej technologii, możesz z nich zrezygnować, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative (NAI).

Niniejsza witryna internetowa może również zawierać reklamy innych firm. CHIKO i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności tych innych firm.Po kliknięciu reklamy należy sprawdzić obowiązującą politykę prywatności strony trzeciej lub witryny reklamodawcy, aby między innymi ustalić, w jaki sposób będą oni postępować z zebranymi od Ciebie danymi osobowymi.Te reklamy stron trzecich mogą również zawierać pliki cookie lub sygnały nawigacyjne w sieci Web.Nie kontrolujemy plików cookie ani sygnałów nawigacyjnych stron trzecich, dlatego należy zapoznać się z obowiązującą polityką prywatności strony trzeciej lub witryny reklamodawcy, aby sprawdzić, czy i w jaki sposób wykorzystuje ona pliki cookie lub sygnały nawigacyjne.

Nie udostępniamy żadnych danych osobowych o Tobie sieciom reklamowym.

Czy moje informacje są bezpieczne?
W celu ochrony Twoich danych utrzymujemy rozsądne i odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne.Twoje informacje znajdują się na zabezpieczonym serwerze za zaporą ogniową.Kiedy wprowadzasz dane umożliwiające identyfikację, szyfrujemy te informacje przy użyciu technologii Secure Socket Layer („SSL”).Chociaż bardzo ciężko pracujemy, aby chronić Twoją prywatność, żadna metoda bezpieczeństwa nie jest w 100% skuteczna i nie możemy ponosić odpowiedzialności za działania osób, które mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do Twoich danych osobowych.CHIKO nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych ani innych, co do ostatecznej skuteczności tych uzasadnionych i odpowiednich zabezpieczeń.

Czy mogę zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail?
Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail z ofertami promocyjnymi, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie takich wiadomości e-mail.Jeśli nie chcesz już otrzymywać pocztą elektroniczną informacji o specjalnych wydarzeniach, powiadomień o sprzedaży lub innych wiadomości promocyjnych z tej witryny internetowej, możesz wypisać się z listy marketingowej e-maili tej witryny, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole każdego promocyjnego e-maila -Poczta.Twój adres e-mail zostanie usunięty z listy marketingu e-mailowego tej witryny w ciągu 10 dni.

Czy otrzymam informację o zmianach w Polityce prywatności?
Jak wspomniano powyżej, od czasu do czasu możemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić inicjatywy branżowe lub zmiany w prawie, zmiany w naszych praktykach gromadzenia lub wykorzystywania lub zmiany w funkcjach lub technologii naszej witryny internetowej, a takie modyfikacje zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania na tej stronie internetowej.Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej po opublikowaniu przez nas poprawionej Polityki prywatności oznacza akceptację zmienionej Polityki prywatności.Dlatego ważne jest, aby regularnie przeglądać niniejszą Politykę prywatności, aby mieć pewność, że jesteś na bieżąco z wszelkimi zmianami.